PradžiaTaisyklės

Taisyklės

                                               Patvirtintos

UAB „Modela“ direktoriaus

2014.09.01 įsakymu Nr.14/09/01

 

 

PREKIŲ PIRKIMO – PARDAVIMO

ELEKTRONINĖJE PARDUOTUVĖJE „SALIKELIS.LT“

TAISYKLĖS

 

 

1. Pagrindinės sąvokos

1.1. SALIKELIS.LT – elektroninė parduotuvė SALIKELIS.LT, esanti interneto svetainėje www.salikelis.lt.

1.2. Taisyklės – prekių pirkimo  – pardavimo SALIKELIS.LT taisyklės pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – “Taisyklės”) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Jums įsigyjant prekes.

1.3. Pardavėjas – Lietuvos Respublikos VĮ „Registrų centras“, Juridinių asmenų registro Vilniaus filiale įregistruotas privatusis juridinis asmuo UAB „Modela“, juridinio asmens kodas 300026838, PVM mokėtojo kodas LT100001005413, buveinės registracijos adresas Pušų g. 27-5, LT-08116 Vilnius,  el. paštas:  info@salikelis.lt .

1.4. Pirkėjas – fizinis ar juridinis asmuo (ar tinkamai įgaliotas atstovas), įsigyjantis prekes SALIKELIS.LT.

1.5. Parduotuvė – Pardavėjo parduotuvė FRANK WALDER, esanti Prekybos centre „GO9“, Gedimino pr. 9, LT-01103 Vilnius, telefono Nr.  +370 646 70085.

1.6. Asmens duomenys – Pirkėjo vardas, pavardė, prekių pristatymo adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, Pirkėjo lytis ir amžius.

 

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Taisyklės, jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Perskaičiau ir sutinku su taisyklėmis ir sąlygomis“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu SALIKELIS.LT susijusios sąlygos.

2.2. Be šių Taisyklių, santykiams tarp Pirkėjo ir Pardavėjo reguliuoti, yra taikomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos bei nusistovėjusi gera prekybos elektroninėse parduotuvėse praktika.

2.3. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų.

2.4. Visi pranešimai ir informacija tarp Pirkėjo ir Pardavėjo bus siunčiama elektroninėmis priemonėmis, elektroninio pašto adresais, nurodytais šiose Taisyklėse arba interneto svetainėje www.salikelis.lt.

2.5. Autorių teisės į SALIKELIS.LT ir visą jos turinį priklauso Pardavėjui arba Pardavėjas teisėtai naudojasi trečiųjų asmenų jam suteiktomis teisėmis.

 

3. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas ir galiojimas

3.1. Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas SALIKELIS.LT suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Pateikti užsakymą“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo.

 

4. Pardavėjo teisės

4.1. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Nauja Taisyklių redakcija įsigalioja nuo jos paskelbimo svetainėje www.salikelis.lt ir galioja visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

4.2. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti SALIKELIS.LT veiklą be atskiro įspėjimo ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

4.3. Jei Pirkėjas bando pakenkti SALIKELIS.LT darbui ar stabiliam veikimui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis SALIKELIS.LT ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

4.4. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

 

5. Pardavėjo pareigos

5.1. Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas, sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis SALIKELIS.LT teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad SALIKELIS.LT veiks nenutrūkstamai ar kad duomenų perdavimas bus be klaidų. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, susijusius su SALIKELIS.LT veikimo sutrikimais ir (ar) duomenų perdavimo klaidomis.

5.2. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pateikti užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę arba grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 10 darbo dienų. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą.

5.3. Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų Taisyklėse nustatytų reikalavimų.

 

6. Pirkėjo teisės

6.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes SALIKELIS.LT, vadovaudamasis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.

6.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti SALIKELIS.LT sudarytos prekių pirkimo – pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui per 14 darbo dienų nuo prekės pristatymo dienos. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su Pardavėju tik tuo atveju, jei prekė yra kokybiška, nebuvo naudota, sugadinta ir iš esmės nepasikeitė jos išvaizda.

6.3. Pirkėjas prekes grąžinti gali Parduotuvėje. Iš anksto susisiekus su Parduotuve, grąžinimas galimas ir kurjerio pagalba.

6.4. Pirkėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

 

7. Pirkėjo pareigos

7.1. Pirkėjas privalo sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą ir priimti užsakytas prekes užsakyme nurodytu būdu ir adresu. Už prekes Pirkėjas sumoka pavedimu per elektroninę bankininkystę, į kurią yra pateikiama nuoroda iš SALIKELIS.LT (esant atitinkamai sutarčiai tarp Pardavėjo ir Pirkėjo banko), arba atlikdamas mokėjimą iš bet kurio kito banko į Pardavėjo sąskaitą, nurodytą SALIKELIS.LT.

7.2. Pirkėjas privalo patvirtinti mokėjimo pavedimą Pirkėjo banke internete, į kurį pateikiama nuoroda iš SALIKELIS.LT (esant atitinkamai sutarčiai tarp Pardavėjo su Pirkėjo banko) arba atlikti mokėjimą iš bet kurio kito banko  bei atskiru elektroniniu laišku atsiųsti Pardavėjui pranešimą apie mokėjimo atlikimą ne vėliau kaip per 24 valandas nuo mygtuko „Pateikti užsakymą ” paspaudimo. Per šį terminą mokėjimo pavedimo nepatvirtinus, Pardavėjas turi teisę laikyti, kad Pirkėjas atsisakė pirkimo – pardavimo sutarties. Pirkėjo pasirinktos prekės rezervuojamos bei Pardavėjas imasi vykdyti pirkimo – pardavimo sutartį tik tada, kai Pardavėjas gauna pranešimą iš Pirkėjo banko ar Pirkėjo apie atliktą mokėjimą už pasirinktas prekes.

7.3. Pirkėjas, registruodamasis SALIKELIS.LT, įsipareigoja registruotis tik vieną kartą ir pateikti teisingą informaciją apie save, įskaitant tikrą savo vardą, pavardę bei el. pašto adresą.

7.4. Pasikeitus Pirkėjo registracijos SALIKELIS.LT duomenims, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

7.5. Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

 

8. Prekių pristatymas

8.1. Užsakytas ir apmokėtas Prekes:

8.1.1. galima atsiimti Parduotuvėje (parduotuvės darbo valandomis), bet kurią savaitės dieną (išskyrus PC „GO9“ nedarbo dienas);

8.1.2. gali pristatyti Pardavėjas naudojantis pašto arba kurjerių kompanijų paslaugomis.

8.2. Prekės, įsigijus už 103,58 LTL (30 EUR) ar daugiau, Lietuvos teritorijoje Pardavėjo sąskaita pasirinktinai gali būti pristatomos paštu, per kurjerį (išskyrus Neringą), ar per siuntų terminalus LP EXPRESS 24. Į Neringą bei užsienio šalis prekės yra pristatomos Pirkėjo sąskaita išankstiniu Pirkėjo ir Pardavėjo susitarimu.

8.3. Įprastai prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu per 1 – 3 darbo dienas nuo gauto apmokėjimo už prekes bei prekių pristatymą, jei prekės yra Pardavėjo sandėlyje.

8.4. Tiksli prekių pristatymo data ir laikas nurodoma Pardavėjo Pirkėjui pateikiamame pranešime el. pašto adresu, Pirkėjo nurodytu registracijos formoje. Atitinkamai Pirkėjas, sudaręs pirkimo – pardavimo sutartį, įsipareigoja kiekvieną dieną tikrinti minėto el. pašto dėžutę, iki bus gautas pranešimas dėl prekių pristatymo.

8.5. Siuntos pristatymo metu Pirkėjas ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovas privalo kartu su kurjeriu patikrinti siuntos pakuotės būklę, prekių kiekį, asortimentą ir kokybę.

8.5.1. Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, tačiau nenustačius prekių kiekio, asortimento ar kokybės neatitikimo(ų), Pirkėjas ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovas privalo apie siuntos pakuotės pažeidimą pažymėti kurjerio pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime.

8.5.2. Nustačius prekių kiekio ir/ar asortimento ir/ar kokybės neatitikimą(us), Pirkėjas ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovas siuntos privalo nepriimti. Tokiu atveju kurjeris kartu su Pirkėju ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovu užpildo specialų siuntų patikrinimo aktą, kuriame pažymi rastus pažeidimus.

8.5.3.  Pirkėjui ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovui priėmus siuntą ir pasirašius kurjerio pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime bei pažymėjus apie siuntos pakuotės pažeidimą, laikoma, kad prekės pristatytos pažeistoje siuntos pakuotėje, tačiau prekių kiekis, asortimentas, kokybė atitinka pirkimo – pardavimo sutarties sąlygas, papildomos paslaugos, nurodytos duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime, tinkamai atliktos.

8.5.4. Pirkėjui ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovui priėmus siuntą ir pasirašius kurjerio pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime be pastabų, laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, prekių kiekis, asortimentas, kokybė atitinka pirkimo – pardavimo sutarties sąlygas, papildomos paslaugos, nurodytos duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime, tinkamai atliktos.

8.6. Pristačius prekes pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, nepriklausomai nuo to, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu. Jei planuojamą prekių pristatymo dieną prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip kitą dieną po planuotos prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją. Priešingu atveju Pirkėjas praranda teisę reikšti Pardavėjui reikalavimus, susijusius su prekių nepristatymu ar pavėluotu pristatymu.

 

9. Prekių grąžinimas

9.1. Jei Pirkėjas atsisako prekės pirkimo – pardavimo sutarties, prekė grąžinama Pirkėjo sąskaita. Pirkėjui už prekę sumokėti pinigai grąžinami per 5 darbo dienas nuo Pirkėjo pranešimo raštu apie pirkimo – pardavimo sutarties atsisakymą.

9.1.1. Prekės grąžinamos originalioje prekės ir siuntos pakuotėje kartu su prekės dokumentais. Prieš grąžinant prekes pirkėjas turi būtinai susisiekti su Pardavėju el. paštu info@salikelis.lt arba nurodytu Parduotuvės telefonu.

9.1.2. Už grąžinamos prekės tinkamą sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu prekė nėra sukomplektuota ir (ar) tinkamai supakuota, Pardavėjas nepriima grąžinamos prekės.

9.1.3. Prekės nepriimamos atgal, jei buvo naudojamos ir (arba) buvo sugadintos ir (arba) prarado prekinę išvaizdą (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais).

9.2. Jeigu pristatyta prekė neatitinka kokybės reikalavimų arba Pirkėjui (vartotojui) nepatinka įsigytos prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas (išskyrus teisės aktuose nurodytas prekes, kurių Pirkėjas neturi teisės keisti (grąžinti) dėl to, kad šiam nepatinka prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas), pirkėjas turi teisę prekę grąžinti ir atgauti sumokėtus pinigus.

9.3. Visais grąžinimo atvejais Pirkėjas pirmiausia privalo kreiptis į Pardavėją nurodytais kontaktais ir tik gavęs informaciją iš Pardavėjo vykdyti grąžinimą per kurjerį arba nunešti prekes į Parduotuvę. Nešant grąžinti prekes į Parduotuvę reikia atsispausdinti sąskaitą faktūrą (prisijungus prie savo SALIKELIS.LT paskyros).

 

10. Bendra Atsakomybė

10.1. Pirkėjas atsako už registracijos SALIKELIS.LT formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

10.2. Už pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis SALIKELIS.LT, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

10.3. Atsižvelgdami į LR elektroninio parašo įstatymo 8 str. 3 d. nuostatas, Pirkėjas susitaria su Pardavėju, kad Pirkėjo veiksmų SALIKELIS.LT patvirtinimas prisijungimo prie SALIKELIS.LT duomenimis (atpažinimo kodu) turi Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 d. įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią (t. y. turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodinėjimo priemonė teisme). Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie SALIKELIS.LT duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui, taip pat nedelsiant informuoti Pardavėją apie prisijungimo prie SALIKELIS.LT duomenų pažeidimą ar paviešinimą. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo kodu, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.

10.4. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per SALIKELIS.LT esančias nuorodas.

10.5. Pardavėjas neatsako už tai, kad SALIKELIS.LT vaizduojamos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

10.6. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai dėl jos kaltės patirtus tiesioginius nuostolius.

 

11. Asmens duomenų tvarkymas

11.1. Paspausdamas mygtuką „Pateikti užsakymą“, Pirkėjas (ar jo įgaliotas atstovas) patvirtina, kad jis sutinka pateikti Pardavėjui savo asmens duomenis bei neprieštarauja, kad Pirkėjo (ar jo įgalioto atstovo) pateiktus asmens duomenis Pardavėjas tvarkytų tiek Pirkėjo ir (ar) jo įgaliotų atstovų identifikavimo, sutarčių sudarymo, vykdymo (elektroninės prekybos), tiek tiesioginės rinkodaros tikslais. Pardavėjas nurodo, kad Pirkėjo (jei šis yra fizinis asmuo) ir jo atstovų asmens kodų tiesioginės rinkodaros tikslu Pardavėjas netvarkys.

11.2. Uždėdamas varnelę ties „Naujienų prenumerata“, Pirkėjas (ar jo įgaliotas atstovas) nurodo, kad jis sutinka, jog Pardavėjui pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų teikiami Pardavėjo pasirinktiems tretiesiems asmenims tiesioginės rinkodaros tikslu. Varnelės ties „Naujienų prenumerata“ uždėjimu Pirkėjas (ar jo įgaliotas atstovas) nurodo, kad jis sutinka iš Pardavėjo gauti informacinę ir reklaminę medžiagą apie prekes ir paslaugas iš Pardavėjo ar jo pasirinktų trečiųjų asmenų registracijos formoje nurodytu ir (arba) kitu Pirkėjo (ar jo įgalioto atstovo)  nurodytu elektroniniu paštu ir (arba) SMS žinute ir (ar) skambučiu į nurodytą mobiliojo telefono numerį.

11.3. Paspausdamas mygtuką „Pateikti užsakymą“, Pirkėjas (ar jo įgaliotas atstovas) patvirtina, kad jis yra fizinis asmuo ir jo atstovai yra informuoti apie savo teisę susipažinti su Pardavėjo tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų, nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys.

11.4. Paspausdamas mygtuką „Pateikti užsakymą“, Pirkėjas (ar jo įgaliotas atstovas) patvirtina, kad jis žino turintis teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau supranta, kad asmens duomenys yra reikalingi ir būtini siekiant vienareikšmiai identifikuoti Pirkėją sutarčių sudarymo, vykdymo (elektroninės prekybos) tikslais ir nepateikus asmens duomenų ir (ar) nesutikus, kad jie būtų tvarkomi aukščiau nurodytais tikslais, negalės sudaryti ir (ar) vykdyti sutarties.

 

12. Informacijos siuntimas

12.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

12.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjui el. paštu info@salikelis.lt arba pateikia juos nurodytu Parduotuvės telefonu.

 

13. Baigiamosios nuostatos

13.1. Taisyklės įsigalioja nuo to momento, kai Klientas jas patvirtina, kad sutinka su jomis ir galioja visą santykių tarp Pardavėjo ir Pirkėjo laiką.

13.2. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo – pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

13.3. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

13.4. Bet kokios SALIKELIS.LT informacijos kopijavimas, platinimas ar kitoks panaudojimas be raštiško Pardavėjo sutikimo yra griežtai draudžiamas.

 

2014.09.01  REDAKCIJA